و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها

«إِذا تَلاها» 3- اجرام آسمانى با يكديگر پيوند دارند «وَ الشَّمْسِ‌- وَ الْقَمَرِ- وَ السَّماءِ- وَ الْأَرْضِ» «وَ الشَّمْسِ - وَ الْقَمَرِ - وَ النَّهارِ» 2- ماه به دنبال خورشید و تابع آن است. قسم خداوند به ماه، هنگام روشنایی کامل آن: فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ‌ وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ نقش قرآن در زندگی انسان چیست؟ نقش قرآن در زندگی بشری در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و حتی بین المللی، قابل دقت و بررسی است که به طور مختصر به بعضی از آنها اشاره می شود:یکم

2023-02-06
    حادث د علا سليمان
  1. وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها
  2. و الليل اذا يغشاها
  3. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
  4. وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا
  5. وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا
  6. [۱۲] شمس/سوره۹۱، آیه۱